top of page
tło cs.png

O projekcie

Projekt Ciałoświadomi - świadomi o HIV jest  odpowiedzią Fundacji Nie Będziesz Szła Sama na niewystarczającą edukację w zakresie zdrowia seksualnego i świadomości  o HIV/AIDS w polskim systemie edukacyjnym.

 

Rozwijany we współpracy z młodzieżą oraz ekspertami medycznymi i edukatorami seksualnymi, projekt ma na celu wypełnienie luki wiedzowej i umocnienie młodych ludzi w zakresie ich praw do zdrowia i dobrej edukacji seksualnej.

Dostęp do edukacji seksualnej nie jest kwestią światopoglądu, lecz prawem człowieka.

województwo śląskie

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Edukacja młodzieży

Projekt zakłada prowadzenie kampanii edukacyjnych w szkołach średnich.

Podczas tych edukacyjnych spotkań i warsztatów młodzież zostanie zapoznana z podstawowymi informacjami na temat HIV, AIDS, metod transmisji, prewencji i leczenia.

Do tej części projektu zaprosiliśmy ekspertów i specjalistów z dziedziny zdrowia, psychologii i seksuologii, którzy przekazują młodzieży rzetelną i aktualną wiedzę.

książka.png

Pobierz
darmowy
podręcznik

ciało stories_Obszar roboczy 1 kopia 3.PNG

Zaobserwuj

Projekt CIAŁOŚWIADOMI możecie zaobserwować na Instagramie, by dowiedzieć się więcej o HIV i AIDS.

Najczęściej zadawane pytania

ciało stories_Obszar roboczy 1 kopia 2.PNG

Dowiedz się więcej!

Sprawdź zebrane przez nas informacje, które są kluczowe w profilaktyce HIV/AIDS

Dane z raportu
CIAŁOŚWIADOMI

Otwarcie o edukacji seksualnej!

Badanie przeprowadzone zostało w ramach projektu Ciałoświadomi - świadomi o HIV. Bez wątpienia naszym celem było nie tylko zbadanie poziomu aktualnej wiedzy młodzieży w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową, ale również chcieliśmy zaprosić młodych ludzi do wyrażenia swojej opinii oraz potrzeb wobec aktualnego stanu edukacji seksualnej w Polsce. Dodatkowo chcieliśmy poznać, jakie źródło informacji oraz wiedzy w zarkesie szerokopojętej seksualności dla młodych osób wydaje się być rzetelne oraz bezpieczne.

74%

Wzrost wiedzy

Fundacja prowadząc zajęcia edukacyjne na temat HIV/AIDS, przeprowadziła badanie, by zmierzyć poziom wiedzy polskich osób uczniowskich.

Zestawiając wyniki badań przed prezentacją treści edukacyjnych z wynikami po prezentacji, całościowy wzrost świadomości szacuje się na 74%. 

85%

Młodzież nie wie kiedy się badać

Jaki czas powinien upłynąć od potencjalnie ryzykownego kontaktu do momentu przeprowadzenia badania na obecność wirusa HIV w celu uzyskania wiarygodnych wyników?

 Aż 85% osób udzieliło niepoprawnej odpowiedzi sądząc, że badanie można wykonać odrazu (33%) lub badanie można wykonać po upływie tygodnia (52%).

Po zaprezentowaniu treści edukacyjnych ilość poprawnych odpowiedzi wzrosła o 455% porównując z wartością początkową. 

52%

Jakie objawy?

52% respondentów nie było świadomych tego, że wirus HIV może objawiać się symptomami grypopodobnymi już w przeciągu 2-3 tygodni od zakażenia.

96%

"Nigdy się nie badałem"

Zapytani, czy kiedykolwiek badali się na obecność wirusa HIV w organizmie, aż 96% osób odpowiedziało przecząco.

84,2%

Braki programowe

Aż 84,2% uczniów uważa, że w ich szkole tematy dotyczące chorób przenoszonych drogą płciową oraz edukacji seksualnej są omawiane niewystarczająco.

52%

PONAD POŁOWA!

Około 52% uczniów i uczennic oceniło poziom edukacji seksualnej w swojej szkole negatywnie. W tym 23,2% wskazała na poziom krytyczny, bardzo zły - 9,6%, zły - 18,9%). 

Około 35% osób badanych wstrzymało się od głosu.

Projekt Ciałoświadomi - świadomi o HIV przeprowadził 22 warsztaty edukacyjne na terenie miast województwa śląskiego. Spotkania te miały na celu edukację młodzieży szkolnej na temat HIV/AIDS i świadomości cielesnej. Warsztaty były prowadzone przez ekspertów z różnych dziedzin, takich jak medycyna, psychologia, seksuologia i ginekologia.

ciało stories_Obszar roboczy 1 kopia 2.PNG

Chcesz zgłosić swoją szkołę?

Wypełnij ten formularz i zostaw kontakt do siebie, a my odezwiemy się do Ciebie, aby zrealizować projekt w Twojej szkole!

Jestem...

Odezwiemy się do Ciebie!

Województwo śląskie

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

bottom of page