top of page

Nasze cele

To cztery główne filary naszej aktywności

01

Wsparcie

Działamy na rzecz osób potrzebujących pomocy, oferując im wsparcie zarówno emocjonalne, jak i praktyczne. Nasza misja to nieść pomoc i solidarność w trudnych chwilach. Pracujemy nad stosownymi programami i projektami, aby udowodnić, że nikt nie musi iść przez życie sam.

03

Prawo

Jesteśmy przekonane, że wiedza na temat praw i obowiązków obywatelskich jest kluczowym narzędziem do zapewnienia godności i ochrony praw każdej osoby. Poprzez nasze działania z zakresu prawa dążymy do tego, aby każda osoba mogła korzystać z pełni swoich praw i cieszyć się ochroną przed niesprawiedliwością. Oferujemy wsparcie prawne i edukacyjne, aby uczynić to możliwym.

02

Edukacja

Wierzymy, że wiedza i umiejętności są nieodzowne do budowania lepszego życia i większej niezależności. Dlatego podejmujemy wiele działań związanych z edukacją, mając na celu wsparcie rozwoju osobistego i zawodowego naszych podopiecznych. Dążymy do zbudowania nowczesnego, przyjaznego i otwartego systemu edukacji.

04

Równość

Jest jednym z fundamentalnych wartości, które inspirują naszą działalność. Wierzymy w to, że każda osoba zasługuje na równą szansę, godność i szacunek, niezależnie od jej pochodzenia, płci, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności czy innych cezur różnicujących. Równość jest dla nas nie tylko wartością, ale również celem.

Obecnie brak nadchodzących wydarzeń
Nasza misja to budowa sprawiedliwego społeczeństwa wolnego od dyskryminacji, w którym prawa kobiet są w pełni szanowane, a równość płci jest osiągnięta na wszystkich poziomach, zarówno społecznych, jak i instytucjonalnych.

- Przyjaciółki z NBSS

Poznaj nasze kultowe produkty

Kupując wspierasz działalność statutową Fundacji! 

Sprawdź te projekty,

które zmieniają rzeczywistość polskiej szkoły!

ciało
świadomi

mam
prawo

Bądźmy w kontakcie!

ul. Wincentego Witosa 3C/80

41-200 Sosnowiec

  • Instagram
  • Facebook

Dziękujemy, odezwiemy się wkrótce!

bottom of page